Twitter Виртуального Бреста Группа в одноклассниках

В Тересполь на велосипедах попробуют проехать активисты "За Вело-Брест!"

11  Октября 2012 г.  в 20:08, показов: 7267 : Брест - велосипедный


В Тересполь на велосипедах попробуют проехать активисты "За Вело-Брест!"Когда брестчане смогут ездить в Польшу на велосипеде?

Как сообщили порталу Виртуальный Брест в АРР "", уже в воскресенье, 14 октября кампания "За вело-Брест!", проводит пробную поездку в Польшу на велосипеде через погранпереход Варшавский мост.

Ещё в августе кампания " За вело-Брест! ", организованная АРР "", направила запрос в государственный пограничный комитет Республики Беларусь. На вопрос "где и как можно пересекать государственную границу РБ на велосипеде" был получен ответ. Особую радость, понятную каждому брестчанину, вызвало разрешение пересекать на велосипеде погранпереход Брест-Тересполь, т.н. Варшавский мост.

Правда с одной оговоркой: по соображениям безопасности Пограничная стража Республики Польша считает нецелесообразным пропуск через государственную границу лиц... с использованием велосипедов. Т.е. белорусский погранкомитет даёт "добро", а вот поляки на велосипеде могут не впустить. Для прояснения ситуации аналогичный запрос был отправлен в пограничный комитет Республики Польша. Не с первого раза и совсем не скоро, но через 1,5 месяца долгожданный ответ был получен. Ура!

Через Варшавский мост ездить на велосипеде не запрещено, а значит разрешено.

Остаётся проверить теорию на практике. Вооружившись ответами белорусского и польского погранкомитетов, в воскресенье, 14 октября мы отправляемся в разведку. Хочешь с нами? Если у тебя есть виза, то пиши [email protected] или звони (029) 222-58-28, мы вКонтакте.

Старт в 11-30. Место сбора: г. Брест, ул. Кирова 60.


В Тересполь на велосипедах попробуют проехать активисты "За Вело-Брест!"

В Тересполь на велосипедах попробуют проехать активисты "За Вело-Брест!"

И ответ Польской стороны:

Szanowny Panie, z polskich regulacji formalno-prawnych wynika, że nie ma przeszkód, aby na polsko-białoruskiej granicy odbywał się ruch rowerowy, ale przepisy państwa sąsiedniego nie uznają roweru za pojazd, którym można przekraczać granicę na drogowym przejściu granicznym.

Wyjątek stanowi drogowe przejście graniczne Białowieża - Piererow przeznaczone dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, z wykorzystaniem rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, bez możliwości przewożenia nimi towarów (utworzone na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi).

Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi o przejściach granicznych, Komendant Główny Straży Granicznej oraz właściwy organ państwa sąsiedniego w uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu, mogą zezwolić - przy zachowaniu odpowiednich wymogów i kontroli - na przekroczenie granicy państwowej rowerem na przejściach granicznych, na których nie przewiduje się tego rodzaju przekroczeń granicy państwowej.

Uzgodnienie przekroczenia granicy w powyższym wyjątkowym trybie wymaga wystąpienia o zgodę, a prośba czy wniosek muszą być uzasadnione i zawierać datę przekroczenia granicy, miejsce jej przekroczenia, liczbę osób, cel podróży oraz muszą być wystosowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Łączę wyrazy szacunku

Justyna Szmidt 

mjr SG Justyna Szmidt

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego
Straży Granicznej
tel. 22 5004039
www.strazgraniczna.pl